livit
Nieuwsbrief

Innovatie: een dynamische polsorthese met ondersteunende strekking

Innovatie , Orthese , Polshandorthese ,
Ortho Valley
whitepaper
Innovatie: een dynamische polsorthese met ondersteunende strekking

De Wrist Assist Quinten, hierna te noemen WAQ orthese is een dynamische polsorthese die de pols actief assisteert naar een extensie beweging. De WAQ orthese is een volledig op maat gemaakte siliconen voorziening. De orthese is geschikt voor kinderen met OPBL (Obstetrisch Plexus Brachialis Letsel), CP (Cerebrale Parese) met Zancolli type II (A+B) en voor volwassenen met een CVA, waarbij de aangedane hand ter fixatie nog inzetbaar is en bij nevus radialis letsel.

Samenvatting: De orthese is toepasbaar bij kinderen met OPBL (Obstetrisch Plexus Brachialis Letsel), CP (Cerebrale Parese) met Zancolli type II (A+B) en bij volwassenen met een CVA, waarbij de aangedane hand nog inzetbaar is en bij nervus radialis letsel.

Werking De orthese beweegt de pols, tijdens het ontspannen van de polsflexoren, naar extensie in een lichte cock-up stand. Dit gebeurt door middel van een instelbare tractiekracht aan de dorsale zijde van de pols. Door deze ‘neutrale stand’ wordt de hand in een adequate uitgangspositie gebracht om voorwerpen vast te grijpen. Bij toename van spierspanning kan de orthese toegeven in een korte buigbeweging van de pols en wanneer de spieren zich ontspannen, veert de pols weer terug naar neutraal. Het tenodese-effect van de vinger en polsspieren blijft toepasbaar en het inschakelen van de pols en vingers blijft bestaan in het lichaamsschema. Ongewenst compensatoir bewegen vanuit schouder en elleboog kan zo worden voorkomen. Ulnair- en radiair abductie is niet meer mogelijk. Indien gewenst kan een lichte deviatie in de orthese gecorrigeerd worden. De orthese rust op de dorsale zijde van de onderarm en wordt bij de hand uitgevoerd met een ondersteunende volaire bar. Bij deze functionele orthese blijven de vingers vrij voor inschakeling.

Louis Schouwstra
Directeur OrthoValley
Tim de Roo
Team Manager